Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Đoàn thanh niên

Giới thiệu về chi đoàn cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2003 trụ sở làm việc tại số 2 Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (nay là số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Xem thêm