Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Sơ đồ tổ chức

Ông Trần Quốc Toản

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 18/01/1968

- Quê quán: xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Hải

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 10/12/1972

- Quê quán: xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên

Ông Hoàng Minh Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 01/09/1963

- Quê quán:  xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ông Cù Ngọc Phương

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 12/04/1966

- Quê quán: xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ông Nguyễn Khắc Hải

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 10/12/1972

- Quê quán: xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên

Ông Phạm Thành Đông

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 02/01/1974

- Quê quán: xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Bà Trần Thị Thu Trang

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 04/09/1974

- Quê quán:  Liên Hồng,  Đan Phượng, Hà Nội

Ông Đậu Huy Ngọc Linh

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 02/09/1981

- Quê quán: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ông Lê Quốc Hưng

Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 17/08/1973

- Quê quán: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ông Đinh Quang Hòa

Trưởng ban kiểm soát

- Sinh ngày: 05/04/1973

- Quê quán: Đồng Tâm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ông Lê Tuấn Anh

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 14/01/1990

- Quê quán: Đoan Hùng, Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Kiểm soát viên

- Sinh ngày: 22/12/1983

- Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình