Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

1.Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2020.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2020.

3. Văn bản số 453/CV-MIE-TCKT ngày 22/4/2020 giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2020.

Trân trọng.