Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Tin hoạt động

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Q. Tổng giám đốc

          Căn cứ Công văn số 2691/BCT-TCCB, ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận đề nghị chuyển giao Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho Ông Lê Quốc Hưng;

          Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-MIE-HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

          Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lê Quốc Hưng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

          Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây: thông báo số 451/TB-MIE-VP.

          Trân trọng thông báo./.