Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Tin cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty máy và Thiết bị công nghiệp -  CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

1. Văn bản số 431/TB-MIE-TCNS ngày 17/4/2020 Thông báo thay đổi nhân sự.

2. Quyết định số 427/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/4/2020 về việc Ông Nguyễn Khắc Hải  thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

3. Quyết định số 428/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/4/2020 về việc bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

4. Bản cung cấp thông tin của Ông Lê Quốc Hưng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.