Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 29/NQ-MIE-HĐQT 28/04/2020 Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ 2020
2 29/NQ-MIE-HĐQT 28/04/2020 Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ 2020
3 467/TB-MIE-KTKHKT 28/04/2020 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
4 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 28/4/2020
5 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Bà Trần Thị Thu Trang ngày 28/4/2020
6 15/UQ-MIE-TCNS 28/04/2020 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 28/4/2020
7 28/04/2020 Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/4/2020
8 28/04/2020 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 ngày 27/4/2020
9 303/CV-ĐKKD 22/04/2020 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội VB 303/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Sở KHĐT gia hạn ĐHCĐ 2020 MIE
10 22/04/2020 CV 453/CV-MIE-TCKT, ngày 22/4/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 1/2020 Hợp nhất TCTy
11 22/04/2020 BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020
12 22/04/2020 BCTC Công ty Mẹ quý 1 năm 2020
13 451/TB-MIE-VP 21/04/2020 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Q TGĐ Lê Quốc Hưng
14 431/TB-MIE-TCNS 17/04/2020 TB số 431 ngày 17/4/2020 Thông báo thay đổi nhân sự
15 17/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 17/4/2020
16 428/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ 428 ngày 16/4/2020 QĐ bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Q TGĐ
17 427/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ số 427 ngày 16/4/2020 v.v Ô Nguyễn Khắc Hải thôi giữ CV TGĐ
18 03/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019
19 345/CV-MIE-TCKT 30/03/2020 Văn bản số 345/CV-MIE-TCKT ngày 30/3/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2019 đã kiểm toán
20 344/CV-MIE-TCKT 27/03/2020 Văn bản số 344/CV-MIE-TCKT ngày 30.3.2020 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ ghi trong BCTC 2019
21 27/03/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
22 27/03/2020 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 đã kiểm toán
23 329/CV-MIE-TCNS 27/03/2020 Văn bản 329 ngày 26.3.2020xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
24 19/NQ-MIE-HĐQT 27/03/2020 Nghị quyết 19 ngày 26.3.2020 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
25 20/03/2020 Văn bản số 484/UBCK-GSĐC gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
26 81/CV-MIE-TCKT 22/01/2020 Công văn số 81/CV-MIE-TCKT ngày 22/01/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 4 năm 2019
27 22/01/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
28 21/01/2020 BCTC công ty Mẹ quý 4 năm 2019
29 51/CV-MIE-TCNS 20/01/2020 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn
30 25/12/2019 Thông báo thay đổi nhân sự số 1120/TB-MIE-TCNS, 25/12/2019 Ông phan phạm hà từ nhiệm TV HĐQT
31 62/NQ-MIE-HĐQT 25/12/2019 Nghị quyết 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/12/2019 chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Phan Phạm Hà
32 24/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
33 24/10/2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty Mẹ
34 741/TB-MIE-VP 28/08/2019 Thông báo bán thanh lý xe ô tô 29V-0035
35 786/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 786/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
36 785/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 785/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
37 27/08/2019 BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
38 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 19/08/2019 CV 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
39 16/08/2019 BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
40 755/CV-MIE-TCKT 16/08/2019 VB số 755/CV-MIE-TCKT ngày 16/8/2019 giải trình CL số liệu BCTC Cty Mẹ soát xét bán niên 2019
41 696/CV-MIE-TCKT 22/07/2019 Văn bản số 696/CV-MIE-TCKT, ngày 22/7/2019 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019
42 22/07/2019 BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2019
43 22/07/2019 BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2019
44 659/CV-MIE-TCNS 15/07/2019 Văn bản số 659/CV-MIE-TCNS ngày 15/7/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
45 11/06/2019 Nghị quyết số 41/NQ-MIE-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
46 10/05/2019 PL5 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
47 10/05/2019 PL4 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự chào bán cạnh tranh
48 10/05/2019 PL3 Giấy ủy quyền tham gia chào bán cạnh tranh
49 10/05/2019 PL 2 Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
50 10/05/2019 PL 1 Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh
51 10/05/2019 7. Giấy ủy quyền về việc thực hiện thoái vốn
52 10/05/2019 6 Cổ phiếu vô danh
53 10/05/2019 5. BCTC năm 2018 CKCT HP đã được kiểm toán
54 10/05/2019 4 CV 3475 của BCT về thoái vốn của MIE tại CKCT HP
55 10/05/2019 3. Quy chế chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT HP
56 10/05/2019 Quyết định phê duyệt PA thoái vốn MIE tại CKCT HP bằng chào giá cạnh tranh
57 10/05/2019 Thông báo chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
58 06.05.2019/TB-CKH-HPC ngày 06.05.2019 09/05/2019 CV số 06.05.2019 của CK Hải Phòng TB KQ đấu giá bán CP tại CKCT Hải Phòng Lần 1
59 26/04/2019 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
60 26/04/2019 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
61 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 26/04/2019 Công văn số 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 giải trình chênh lệch số liệu BTC quý 1 năm 2019
62 26/04/2019 Giấy nộp tiền trúng đấu giá CP MIE tại CKCT HP
63 26/04/2019 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
64 26/04/2019 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
65 26/04/2019 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
66 26/04/2019 Mẫu giấy nộp tiền cọc đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
67 26/04/2019 Đơn ĐK tham gia mua CP đối với nhà đầu tư trong nước mua CP của MIE tại CKCT HP
68 26/04/2019 Phiếu tham dự đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
69 26/04/2019 Đơn đăng ký tham gia mua CP của MIE tại CKCT HP
70 26/04/2019 Quy chế bán đấu giá CP Cty CKCT Hải Phòng do MIE sở hữu
71 26/04/2019 Thông báo bán đấu giá CP để thoái vốn của MIE tại CKCT HP
72 356/TTr-MIE-HĐQT 25/04/2019 CV 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 Tờ trình thông qua PA tạm PPLN 2018 và KH PPLN 2019
73 353/QĐ-MIE-HĐQT 25/04/2019 QĐ 353/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 ban hành QC làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
74 25/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
75 25/04/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2019
76 23/04/2019 CBTT chuyển nhượng CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
77 19/04/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
78 17/04/2019 QĐ 310/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.4.2019 phê duyệt giá khởi điểm và PA thoài vốn tại CKCT Hải Phòng
79 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 1/4/2019 16/04/2019 Tờ trình thông qua BC tiền lương, thù lao thực hiện 2018 HĐQT, BKS, TGĐ, KH chi trả tiền lương 2019
80 16/04/2019 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
81 16/04/2019 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối 2019
82 16/04/2019 Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2019
83 16/04/2019 Tờ trình thông qua định hướng phát triển MIE
84 16/04/2019 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019 của MIE
85 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
86 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng 2019
87 16/04/2019 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
88 295/TB-MIE-HĐQT ngày 12/4/2019 16/04/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
89 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất đã kiểm toán
90 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ đã kiểm toán
91 274/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 274/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình CL số liệu BCTC năm 2018 đã kiểm toán với BCTC quý 4/2018
92 273/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 273/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018
93 11/NQ-MIE-HĐQT 20/03/2019 Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
94 167/CV-MIE-TCKT 08/03/2019 CV số 167/CV-MIE-TCKT ngày 08/3/2019 giải trình vi phạm pháp luật về thuế
95 30/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
96 30/01/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 4 năm 2018
97 89/CV-MIE-TCKT 30/01/2019 Văn bản số 89/CV-MIE-TCKT ngày 30/1/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 năm 2018
98 74/CV-MIE-TCNS 29/01/2019 Văn bản 74/CV-MIE-TCNS ngày 28.1.2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (chốt ngày 12.10.2018)
99 228/UBCK-GSĐC 10/01/2019 Văn bản 228/UBCK-GSĐC ngày 8/1/2019 của UBCKNN Gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ 2019
100 30/10/2018 Bản cung cấp thông tin (ông Phan Phạm Hà)
101 1184/TB-MIE-TCNS ngày 30.10.2018 30/10/2018 Thông báo thay đổi nhân sự (TV HĐQT) và danh sách người nội bộ và những người có liên quan
102 1183/NQ-DHCDBT2018 ngày 30.10.2018 30/10/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
103 1182/BB-DHCDBT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
104 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Văn bản số 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 3 năm 2018
105 30/10/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018
106 30/10/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2018
107 1157/TTr-MIE-HĐQT 19/10/2018 Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
108 1146/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1146 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường MIE
109 1145/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1145 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 MIE
110 18/10/2018 Giấy xác nhận tham dự Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
111 18/10/2018 Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
112 18/10/2018 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
113 18/10/2018 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường MIE năm 2018
114 1143/TB-MIE-HĐQT 18/10/2018 Văn bản 1443 ngày 17.10.2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
115 50/NQ-MIE-HĐQT 21/09/2018 Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018
116 999/CV-MIE-TCKT 13/09/2018 Văn bản 999/CV-MIE-TCKT ngày 12/9/2018 giải trình chênh lệch trên 5% giữa KQKD trên BCTC hợp nhất Quý 2/2018 và BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét
117 981/CV-MIE-TCKT 31/08/2018 Văn bản 981/CV-MIE-TCKT ngày 31/8/2018 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2018 trước và sau soát xét
118 31/08/2018 BCTC hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét
119 31/08/2018 Phiếu bỏ giá đấu giá mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
120 31/08/2018 Phiếu đăng ký mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
121 979/TB-MIE-HĐTL 31/08/2018 Thông báo số 979/TB-MIE-HĐTL ngày 31/8/2018 bán thanh lý xe ô tô 29Z-8573
122 891/CV-MIE-TCKT 29/08/2018 Văn bản số 891/CV-MIE-TCKT ngày 29/8/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC bán niên 2018 trước và sau soát xét (công ty Mẹ)
123 29/08/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên 2018 đã được soát xét
124 758/CV-MIE-TCKT 31/07/2018 Văn bản số 758/CV-MIE-TCKT ngày 31/7/2018 giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2018
125 30/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
126 30/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý II năm 2018
127 734/CV-MIE-TCNS 25/07/2018 Văn bản số 734/CV-MIE-TCNS ngày 25.7.2018 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
128 32/NQ-MIE-HĐQT 20/06/2018 Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2018
129 18/06/2018 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng quảng Nam (KQ bán cổ phần)
130 30/05/2018 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động MIE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018
131 21/05/2018 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
132 464/TB-MIE-TCNS 04/05/2018 Thông báo thay đổi nhân sự số 464/TB-MIE-TCNS ngày 04/5/2018
133 447/NQ-DHDCDTN2018 03/05/2018 Nghị quyết DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
134 446/BB-DHDCDTN2018 03/05/2018 Biên bản DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
135 458/CV-MIE-TCNS 03/05/2018 Văn bản 458/CV-MIE-TCNS ngày 3/5/2018 đính chính nội dung Nghị quyết DHDCD thường niên 2018
136 27/04/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
137 27/04/2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
138 440/CV-MIE-TCKT 27/04/2018 văn bản số 440/CV-MIE-TCKT ngày 27/4/2018 giải trình chênh lệch BCTC quý 1 năm 2018
139 27/04/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018
140 27/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2018
141 24/04/2018 Báo cáo thường niên 2017
142 333/TTr-MIE-HĐQT 23/04/2018 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021
143 17/04/2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
144 334/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối 2018
145 335/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 HĐQT, BKS, TGĐ và KH chi trả năm 2018
146 337/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị MIE
147 338/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động MIE tại DHCD 2018
148 17/04/2018 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 MIE
149 04/BC-MIE-BKS 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
150 336/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2018
151 339/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018 của MIE
152 340/BC-MIE-HĐQT 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
153 17/04/2018 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
154 372/TB-MIE-HĐQT 17/04/2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
155 363/GT-MIE-TCKT 13/04/2018 Văn bản số 363/GT-MIE-TCKT ngày 13/4/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
156 345/CV-MIE-TCKT 06/04/2018 Văn số 345/CV-MIE-TCKT ngày 6/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
157 06/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán
158 06/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 MIE đã kiểm toán
159 1096/UBCK-GSĐC 04/04/2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước Công văn số 1096/UBCK-GSĐC ngày 09/02/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC của MIE
160 239/QĐ-MIE-HĐQT 16/03/2018 QĐ số 239/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
161 14/NQ-MIE-HĐQT 15/03/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của HĐQT MIE về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
162 92/CV-MIE-HĐQT 30/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2017
163 19/01/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
164 19/01/2018 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
165 01/TB-MIE-HĐTL 02/01/2018 Thông báo thanh lý xe ô tô 29X-6028
166 28/12/2017 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long (kết quả bán cổ phần)
167 1617/TB-SGDHN 14/12/2017 Thông báo số 1617/TB-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
168 999/QĐ-SGDHN 14/12/2017 QĐ số 999/QĐ-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
169 30/11/2017 Công văn 1095/CV-MIE-TCKT ngày 30/11/2017 điều chỉnh số liệu liên quan tới Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
170 17/11/2017 Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
171 28/NQ-MIE-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
172 31/10/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
173 31/10/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
174 7054/UBCK-GSĐC 24/10/2017 Văn bản gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 năm 2017
175 26/09/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
176 26/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 30/6/2017
177 631A/CV-MIE-HĐQT 26/09/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
178 28/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
179 28/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
180 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
181 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
182 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
183 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
184 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
185 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
186 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
187 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
188 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
189 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
190 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
191 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
192 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
193 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
194 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
195 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
196 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
197 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
198 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
199 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
200 17/05/2017 Giấy biên nhận
201 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
202 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức